02.12.2011

Her er litt av den eine vindusutstillinga!
Jol i kvitt og zink i vindauga!